Chrzest

Ceremonia Chrztu Świętego w obrządku katolickim oraz prawosławnym, to pierwsze najważniejsze wydarzenie po narodzinach dziecka. Chrzest prawosławny z racji swej złożoności i niezwykle podniosłej atmosfery, jest znakomitym tematem do reportażu. Fotografie dziecka z grymasem twarzy po polaniu czółka wodą, czy po zanurzeniu dziecka w czarze z wodą po latach wzbudzają uśmiech wzruszenia i głębokie refleksje.

F A C E B O O K